Drzwi aluminiowe i przeciwpożarowe - Cennik drzwi - Producent - EXPRESDRZWI

Drzwi frontowe

Drzwi frontowe otwierane na zewnątrz czy od środka?

Codziennie otwierasz i zamykasz wiele drzwi. Czy kiedykolwiek przyszła Ci taka myśl do głowy, dlaczego jedne drzwi otwierają się zawsze do środka a inne tylko na zewnątrz?

Jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym to sposób otwierania drzwi wejściowych zależy głównie od nas. Wówczas możemy wybrać czy drzwi frontowe mają otwierać się do środka (do przedsionka) czy na zewnątrz (na podest, na ganek, na wiatrołap).

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż drzwi wejściowe muszą się swobodnie otwierać, bo zabierają sporo miejsca. Wymogi prawa budowlanego zabraniają montowania drzwi wejściowych, których szerokość jest mniejsza niż 90 cm! Żeby więc swobodnie otworzyć drzwi na zewnątrz budynku potrzebujemy dla większego komfortu i swobody ruchu min. 150 cm podestu. Analogicznie w przypadku drzwi otwieranych do środka trzeba mieć na uwadze swobodę ruchu (w korytarzu, hallu, przedsionku) na wypadek ich pełnego uchylenia.

Mieszkańcy bloków nie mają już takiej swobody wyboru, gdyż ogranicza ich Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Drzwi wejściowe do mieszkań zlokalizowanych w blokowiskach nie powinny zabierać miejsca korytarza na drodze ewakuacji ludności na wypadek pożaru lub innych zdarzeń nadzwyczajnych. Dla budynku wielorodzinnego do 20 mieszkańców istnieje konieczność (przepisy przeciwpożarowe) pozostawienia 120 cm szerokości korytarza dla ułatwienia procesu ewakuacji mieszkańców. Dla budynków wielorodzinnych o większej liczbie ludności zaleca się szerokość korytarza minimum 140 cm.

Z tego też powodu drzwi frontowe, które zdobią wejścia do mieszkań powinno się otwierać do środka.