Drzwi aluminiowe i przeciwpożarowe - Cennik drzwi - Producent - EXPRESDRZWI

Drzwi przeciwpożarowe

Zwykła ludzka nieostrożność może stać się przyczyną prawdziwej tragedii dla wielu osób. Źródłem ognia może stać się nie tylko niezamierzone zaprószenie ognia, celowe podpalenie ale także wadliwa instalacja elektryczna.

Systemy przeciwpożarowe instaluje się w celu odizolowania możliwych źródeł ognia (kotłownia), w celu ochrony życia i zdrowia ludzi (supermarkety, salony sprzedaży, kina, budynki użyteczności publicznej) czy też ochrony mienia (kotłownia, przejście między wiatrołapem a garażem - domy jednorodzinne).

Drzwi przeciwpożarowe wykonane z aluminium, które oferujemy stanowią właściwą i bezpieczną barierę przed ogniem, dzięki następującym czynnikom:

  • odpowiednia klasa drzwi, która informuje o wytrzymałości na przedostawanie się ognia (EI15, EI30, EI45 lub EI60) jest zgodna z normą PN-EN 13501-2+A1:2010
  • materiał, z którego wykonane są drzwi – aluminium, które w kontakcie z ogniem nie emituje trujących substancji chemicznych
  • drzwi wyposażone w elementy przekładek termicznych i izolacji ogniowej co powoduje znaczne obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła
  • odpowiedni system uszczelek powoduje odizolowanie dymu powstałego podczas pożaru od pozostałej części budynku, mieszkania
  • zastosowany system Aluprof MB-78EI jest w pełni kompatybilny z różnymi rozwiązaniami typu: zamki, zawiasy, samozamykacze, okucia itp a także z innymi systemami Aluprof (MB-45, MB-60 i MB-70).